Kvalitet & Miljö

Vi har under många år utvecklat Grahns kvalitets, produktsäkerhets - och miljöledningssystem. Mot slutet av 2002 aktualiserades kraven från kunder på certifiering enligt BRC. BRC står för "British Retail Consortium" och är en produktsäkerhetsstandard framtagen för företag som tillverkar detaljhandelns egna märkesvaror, EMV (till exempel ICAs varumärke). Den har dessutom blivit allmänt accepterad som produktsäkerhetsstandard inom livsmedelsproduktion på grund av sina högt specificerade krav på hygien, lokalers utformning och kontroll av tillverkningen.

Vi har sedan 2012 övergått till den GFSI-godkända standarden(mygfsi.com) FSSC22000 vilket är en liknande standard, men enligt oss själva, bättre anpassad för vår typ av tillverkning.

Grahns jobbar också aktivt med att minska vår miljöpåverkan genom ett miljöprogram, och har gjort flera åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, bl.a. installerades 2012 fjärrvärme, som ersatte olja inom process, uppvärmning av lokaler och varmvatten. Vi källsorterar, samt återvinner allt vårt biologiska avfall till djurfoder. Vi jobbar också ständigt med att minska vår elförbrukning genom att byta till energieffektiva lysrör, installera rörelsedeckare i alla utrymmen mm.

Vi har tillsammans med kvalitetscertifikatet, lagt upp en kopia på vårt ”Certificate of Health”, vilket är vårt exporttillstånd från kontrollmyndigheten, i vårt fall "Miljösamverkan östra skaraborg". Klicka gärna på bilderna för att öppna pdf-filerna.